Z rekordného zhodnotenia akcií profituje len tretina budúcich dôchodcov

  • Vyše 15 % respondentov sa obáva, že na dôchodku budú musieť pracovať, aby sa uživili, ukázal prieskum Allianz – SDSS
  • Z 24%-ného zhodnotenia akciového fondu PROGRES v minulom roku profitovalo len necelých 33 % sporiteľov ASDSS
  • Aj konzervatívny 40-ročný sporiteľ v 2. pilieri by mal mať aspoň polovicu úspor v akciách

 

Máte predstavu ako budete tráviť svoj dôchodok? Bude vám stačiť penzia a nasporené prostriedky, alebo rátate s tým, že aj po dovŕšení dôchodkového veku budete pracovať, aby ste zaplatili všetky účty? Takéto otázky si kladú mnohí Slováci v produktívnom veku. Podľa prieskumu Allianz – Slovenskej dôchodkovej správcovskej spoločnosti (ASDSS), viac ako 15 % opýtaných sa obáva, že aj po dovŕšení penzie budú musieť pracovať, aby mali na živobytie. Takmer 16 % opýtaných sa nádeja, že svoj dôchodok strávi v domčeku v horách alebo na vidieku, približne 12 % ďalších si myslí, že si svoj dôchodok budú krátiť prácou v záhrade a podobnými činnosťami. Viac ako 7 % opýtaných by dôchodok rado trávilo cestovaním po svete. A až 27 % opýtaných nemá predstavu, ako bude tráviť svoj dôchodok.

rekordný počet sporiteľov
A hoci s istotou nevieme predpovedať, čo nás čaká o 10, 20 či 30 rokov, keď sa ocitneme na dôchodku, vieme sa naň minimálne finančne pripraviť. Pre súčasného pracujúceho, ktorý má ešte desiatky rokov do dôchodku, by malo byť sporenie v 2. pilieri samozrejmosťou. Svedčia o tom prognózy dôchodkového zabezpečenia aj demografický vývoj, podľa ktorého Európa aj Slovensko starnú. Mnohí pracujúci si našťastie toto riziko uvedomujú. „V minulom roku vstúpil do 2. piliera rekordný počet sporiteľov, viac ako 81-tisíc. Teší nás, že takmer štvrtina z nich si pre sporenie na dôchodok zvolila našu spoločnosť,“ hovorí predseda predstavenstva Allianz SDSS Miroslav Kotov.

akcie žali úspech
Allianz SDSS spravovala ku koncu januára dôchodkové účty takmer 467-tisíc sporiteľom s celkovým majetkom 2,953 mld. eur. Jej sporitelia si môžu svoje úspory rozdeliť do akciového fondu PROGRES alebo dlhopisového fondu GARANT. V roku 2019 zbierali ovocie investovania tí, ktorí správne investovali a svoje úspory majú rozdelené v správnych fondoch. „Náš akciový fond PROGRES dosiahol minulý rok najvyššie zhodnotenie od jeho založenia. Sporitelia, ktorí v ňom majú uložené svoje úspory tak dosiahli zhodnotenie o vyše 24 percent,“ vysvetľuje M. Kotov. „Tešiť sa z takého zhodnotenia, žiaľ, môže len necelá tretina sporiteľov, ktorí si sporia v akciovom fonde,“ konštatuje M. KotovDlhopisovému fondu, v ktorom si sporí takmer 68 % sporiteľov, sa takisto darilo, keď zhodnotil o 1,6 %, čo je jedno z najvyšších zhodnotení za poslednú dekádu a pri konzervatívnom investovaní je to naozaj výnimočné.

poriadok vo financiách
Úvod nového roka je ideálnou príležitosťou upratať si vo svojich financiách a prehodnotiť aktuálne nastavené modely sporenia a investovania. Väčšina našich sporiteľov má v priemere ešte približne 25 až 35 rokov do svojho odchodu do dôchodku, čo je dostatočne dlhá doba na to, aby sa pozitívne prejavili výhody investovania do akcií. Preto aj konzervatívnejší sporiteľ vo veku okolo 40 rokov, by mal mať v akciovom fonde minimálne polovicu svojich úspor. Tí odvážnejší, prípadne sporitelia, ktorí sú v druhom pilieri kratšiu dobu, môžu mať v akciách ešte väčšiu časť úspor,“ odporúča M. Kotov. O tom, ako si správne rozložiť svoje úspory do jednotlivých fondov vzhľadom na svoj vek a toleranciu k riziku, môže sporiteľovi pomôcť jednoduchý investičný dotazník na stránke spoločnosti.
www.asdss.sk/ako-si-rozlozit-uspory

Zdroj: Odbor firemnej komunikácieAllianz – Slovenská poisťovňa, a. s
Foto: Thumb