Zálohový systém: Slováci vyzbierali viac ako 70 miliónov PET fliaš a plechoviek!

Za necelé 4 mesiace od spustenia zálohového systému na Slovensku Slováci odovzdali v odberných miestach už viac ako 70 miliónov zálohovaných obalov.

 

Hranicu 70 miliónov obalov sme prekonali v druhej polovici apríla (19. apríl 2022) a je zrejmé, že využívanie možnosti vrátenia nápojových obalov sa rozširuje čoraz rýchlejším tempom.

Na ceste k dosiahnutiu cieľov
„Som rád, že sa napĺňa náš predpoklad, že systém zálohovania PET fliaš a plechoviek získa na Slovensku veľkú podporu a ohlas,“ komentuje dosiahnutie výsledkov Roman Postl, Managing Director spoločnosti TOMRA Collection Slovakia
. TOMRA oceňuje aj prístup obchodníkov, ktorí prejavili aktívny záujem o zapojenie sa do siete odberných miest a na nábeh nového systému sa výborne pripravili.

Aktuálne je podľa  riaditeľky pre vonkajšie vzťahy a komunikáciu Správcu zálohového systému Lucie Morvai na Slovensku spustených takmer 2300 odberných miest na vrátenie obalov. „Už dnes máme v systéme registrovaných vyše 1000 menších predajní, ktoré odoberajú zálohované obaly dobrovoľne,“ vysvetlila Lucia Morvai.

Ako zálohovať v skratke
Zálohované fľaše a plechovky sú označené symbolom Z medzi dvomi šípkami a/alebo označením „zálohované“. Základným pravidlom je, aby sa fľaše a plechovky odovzdávali neskrčené a s čitateľným čiarovým kódom. Len tak ich vie zálohomat/ručný scanner overiť a vyplatiť záloh späť.

Podľa pravidiel sa zálohujú všetky jednorazové obaly na nápoje z plastu a kovu s objemom od 0,1 do 3 litrov. Výnimkou sú obaly od mlieka, sirupov a tvrdého alkoholu. Výška zálohu je jednotná pre PET fľaše aj plechovky – 15 eurocentov.

Distribútor musí uvádzať cenu nápoja oddelene od zálohu na obal, ktorý sa potom nakupujúcemu zaúčtuje pri pokladni. Zákonnú povinnosť zbierať prázdne obaly majú predajne s plochou väčšou ako 300 metrov štvorcových, ostatné predajne môžu do systému vstúpiť dobrovoľne.

Viac informácií o slovenskom systéme zálohovania nájdete TU.

Zdroj: Lenka V.