Zamestnanci Allianz podporili najviac zasiahnuté regióny

Ani v čase pandémie sa zamestnanci skupiny Allianz po celom svete neváhali zapojiť do 5. ročníka celosvetového športovo-charitatívneho projektu Allianz World Run (AWR), aby podporili regióny poznačené ochorením Covid-19 a klimatickými zmenami. Počas 90 dní, od júla do začiatku októbra, sa do výzvy zapojilo vyše 12-tisíc zamestnancov poisťovne, ich príbuzných a priateľov z 95 krajín sveta, ktorí prostredníctvom aplikácie pridávali na spoločné konto odbehnuté kilometre alebo minúty odcvičené počas zumby, jogy, bicyklovania, vzpierania či hiit-u. Spoločne tak odbehli 1,94 milióna kilometrov a odcvičili 25 miliónov minút.

Vďaka ich aktivite zdolali účastníci Allianz World Run všetkých 6 míľnikov a Allianz tak podporil programy pomoci SOS Children’s Villages v Rwande, Zambii, Nigérii, Ugande a Etiópii. „Allianz World Run je silným príkladom toho, čo môžeme dosiahnuť spoločnými silami ako Allianz komunita,“ hovorí Urs Bitterling, vedúci CSR skupiny Allianz. Pomoc vo forme balíkov okamžitej pomoci má týmto regiónom pomôcť prekonať výzvy, ktorým čelia v súčasnej situácií, keď je celý svet hlboko zasiahnutý korona krízou. Zároveň, v rámci pomoci Allianz zafinancuje projekty udržateľnosti v konkrétnych osadách a dedinách, ktoré majú pomôcť prekonať dopady klimatických zmien a zabezpečia dlhodobé riešenia pre komunity prostredníctvom obnoviteľnej energie a udržateľných zdrojov.

Aj tento rok bola v celosvetovom projekte úspešná aj Allianz – Slovenská poisťovňa, keď sa do výzvy zapojilo 149 jej zamestnancov. Na spoločné konto tak Slováci pridali vyše 37-tisíc km a odcvičili 93-tisíc minút. Spomedzi všetkých zúčastnených krajín sa Slovensko umiestnilo na 7. mieste v najdlhšej priemernej vzdialenosti odbehnutej na osobu a na 16. mieste v celkovom poradí (z 95 zúčastnených krajín).

Allianz world run 2020 v číslach:

  • 12 243 zapojených zamestnancov Allianz
  • 57 športových tímov z 95 krajín sveta
  • 1 940 116 zdolaných km
  • 3 726 286 odcvičených minút
  • 134,19 km priemerná zdolaná vzdialenosť na účastníka
  • 288 047 601 miliónov spálených kalórií

 

SOS Children’s Villages:
Je nezávislá mimovládna charitatívna organizácia, ktorú založil Hermann Gmeiner v Rakúsku v roku 1949. Jeho základnou myšlienkou bolo a dodnes je, že každé dieťa by malo mať matku, bratov a sestry a žiť v dome, v obci, vyrastajúc s pocitom spolupatričnosti a bezpečnosti. V priebehu rokov sa organizácia rozrástla a pomáha deťom a ich rodinám na celom svete. V súčasnosti prevádzkuje 571 obcí v 134 krajinách sveta a viac ako 1900 ďalších zariadení ako sú materské školy, školy, zariadenia pre mládež, centrá odborného vzdelávania a zdravotnícke strediská. Organizácia tiež zriaďuje programy núdzovej pomoci s cieľom pomôcť obetiam prírodných katastrof, vojny alebo krízy. Viac informácií nájdete na: www.sos-childrensvillages.org

Zdroj: Odbor firemnej komunikácie;  Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.