Aj napriek pokroku čelí 180 miliónov detí horším vyhliadkam aké mali ich rodičia – UNICEF

Aktivity Svetového dňa detí vo viac ako 130 krajinách s cieľom poskytnúť deťom platformu, kde sa môžu vyjadriť o svojich obavách a obhajovať záujmy deti, ktoré sú zanedbané.

Napriek celosvetovému pokroku žije 1 z 12 detí na celom svete v krajinách, kde ich vyhliadky sú dnes horšie ako boli v prípade ich rodičov, tvrdí analýza UNICEF vypracovaná pri príležitosti Svetového dňa detí.

Podľa tejto analýzy žije 180 miliónov detí v 37 krajinách, kde je väčšia pravdepodobnosť, že budú žiť v extrémnej chudobe, nebudú chodiť do školy alebo budú zabité násilným spôsobom, ako boli vyhliadky detí žijúcich v týchto krajinách pred 20 rokmi.

Podľa vyhlásenia Laurenca Chandyho, riaditeľa sekcie UNICEF pre získavanie údajov, výskum a politiku: „Je absurdnou skutočnosťou, že zatiaľ čo posledná generácia zaznamenala obrovské a bezprecedentné zvýšenie životnej úrovne v prípade väčšiny detí na svete, zabudnutá menšina detí bola vylúčená z tohto progresu – a to bez vlastného zavinenia či zavinenia zo strany ich rodín.“

UNICEF si pripomína Svetový deň detí, ktorý je zároveň výročím prijatia Dohovoru o právach dieťaťa, a to prostredníctvom iniciovania celosvetovej zmeny pre deti, organizovania významných udalostí a inými aktiváciami detí vo viac ako 130 krajinách, aby tak poskytol deťom ich vlastnú platformu, ktorá bude pomáhať zachraňovať životy detí, bojovať za ich práva a napĺňať ich potenciál.

„Všetci rodičia, nech sa nachádzajú kdekoľvek na svete, dúfajú, že budú môcť svojim deťom poskytnúť lepšie príležitosti, aké mali oni sami, keď boli mladí. Pri príležitosti Svetového dňa detí si kladieme za cieľ stanoviť, koľkým deťom sa ich príležitosti zmenšujú a vyhliadky zhoršujú“, dodáva Chandy.

Pri posudzovaní perspektívy detí pri úniku z extrémnej chudoby, získavaní základného vzdelania a vyhýbaní sa násilnému úmrtiu, analýza UNICEF preukázala, že:

 • Podiel ľudí žijúcich z menej ako $1,90 na deň sa zvýšil v 14 krajinách, vrátane štátov ako Benin, Kamerun, Madagaskar, Zambia a Zimbabwe. Tento nárast je spôsobený predovšetkým nepokojmi, konfliktami a nedostatočnou správou týchto území.
 • Zápis do základných škôl klesol v 21 krajinách, vrátane Sýrie a Tanzánie, a to z dôvodu takých faktorov ako finančné krízy, rýchly nárast obyvateľstva a vplyv konfliktov.
 • Násilné úmrtia detí vo veku do 19 rokov sa zvýšili v siedmich krajinách: Stredoafrická republika, Irak, Líbya, Južný Sudán, Sýria, Ukrajina a Jemen – vo všetkých prípadoch ide o krajiny, ktoré prekonávajú veľké konflikty.
 • Štyri krajiny – Stredoafrická republika, Južný Sudán, Sýria a Jemen – zaznamenali pokles vo viac ako jednej z troch meraných oblastí, zatiaľ čo južný Sudán zaznamenal pokles vo všetkých troch meraných oblastiach.

„V čase rýchlych technologických zmien, ktoré vedú k obrovskému nárastu životnej úrovne, je zvrátené, že stovky miliónov detí čelí skutočnému poklesu životnej úrovne a tým pádom majú tieto deti pocit nespravodlivosti a myslia si, že tí, ktorým bola zverená ich starostlivosť, zlyhali,“ povedal Chandy „Niet divu, že majú pocit, že ich hlasy sú nevypočuté a ich budúcnosť neistá.“

Samostatný prieskum UNICEF medzi deťmi vo veku 9 – 18 rokov v 14 krajinách, ktorý bol zverejnený dnes, poukazuje na to, že deti sú hlboko znepokojené globálnymi problémami, ktoré postihujú ich osobne aj ich rovesníkov, vrátane násilia, terorizmu, konfliktov, klimatických zmien, nespravodlivého zaobchádzania s utečencami a migrantmi a chudoby.

Nomadic girls and women

Toto sú kľúčové zistenia vyplývajúce z prieskumu:

 • Polovica detí vo všetkých 14 krajinách uvádza, že sa cítia zbavené práv, keď sa ich pýtali, ako sa cítia pri prijímaní rozhodnutí, ktoré postihujú deti na celom svete.
 • Deti v Južnej Afrike (73%) a v Spojenom kráľovstve (71%) majú pocit, že ich hlasy nie je vôbec počuť, resp. že ich názory aj tak neprinesú žiadnu zmenu.
 • Deti v Indii uviedli najväčšiu mieru pocitu emancipácie, pričom 52% detí verí, že ich hlasy je počuť a môžu pomôcť svojej krajine a že ich názory môžu ovplyvniť budúcnosť ich krajiny.
 • Deti vo všetkých 14 krajinách označili terorizmus, nízku úroveň vzdelania a chudobu za najdôležitejšie problémy, na ktoré by mali svetoví lídri reagovať.
 • Vo všetkých 14 krajinách bolo najväčším identifikovaným problémom násilie páchané na deťoch, pričom 67% respondentov uviedlo, že ich tento problém znepokojuje vo veľkej miere. Deti v Brazílii, Nigérii a Mexiku sa najviac obávajú násilia páchaného na deťoch, pričom 82% (Brazília), 77% (Nigéria) a 74% (Mexiko) respondentov tento problém znepokojuje vo veľkej miere. Deti v Japonsku sú znepokojené v najmenšej miere, keďže menej ako štvrtina detí, ktoré sa zúčastnili na prieskume (23%), uviedlo, že sa spomínaných problémov obáva veľmi.
 • Deti vo všetkých štrnástich krajinách sú rovnako znepokojené terorizmom a nízkou úrovňou vzdelania, pričom 65% všetkých detí, ktoré sa zúčastnili na prieskume, bolo veľmi znepokojených v súvislosti s týmto problémom. Deti v Turecku (81%) a v Egypte (75%) sa s v najväčšej miere obávajú terorizmu, ktorý ich osobne postihuje. Deti v Holandsku sa obávajú najmenej, že by ich terorizmus mohol priamo postihnúť, a to len 30% opýtaných. Deti v Brazílii a Nigérii sa najviac obávajú nízkej úrovne vzdelania, či nedostatočného prístupu ku vzdelaniu, pričom viac ako 8 z 10 detí sa obáva tejto situácie na celom svete.
 • Približne 4 z 10 detí vo všetkých 14 krajinách veľmi znepokojuje nespravodlivé zaobchádzanie s deťmi-utečencami a deťmi-migrantmi na celom svete. Deti v Mexiku, Brazílii a Turecku sa v najväčšej miere obávajú nespravodlivého zaobchádzania s deťmi-utečencami a deťmi-migrantmi na celom svete, pričom takmer 3 z 5 mexických detí vyjadrilo strach, za nimi nasleduje viac ako polovica detí v Brazílii a v Turecku. Asi 55% detí v Mexiku sa obáva, že ich tieto problémy osobne postihnú.
 • Takmer polovica detí (45%) v 14 krajinách neverí, že dospelí a svetoví lídri prijímajú dobré rozhodnutia pre deti. Brazília má najväčší podiel detí (81%), ktoré neveria svojim lídrom, nasleduje Južná Afrika (69%). Deti v Indii majú najvyššiu mieru dôvery vo svojich lídrov, pričom lídrom neverí len 30% detí.
 • Barack Obama, Cristiano Ronaldo, Justin Bieber a Taylor Swift patria medzi najpopulárnejšie osobnosti, ktoré by deti pozvali na svoju narodeninovú party, pričom bývalý prezident Spojených štátov amerických sa umiestnil v prvej päťke v deviatich zo štrnástich krajín. Sledovanie televízie uviedli deti ako záľubu č. 1 v siedmich zo štrnástich krajín.
 • Svetový deň detí je deň „pre deti od detí“, kedy deti z celého sveta prevezmú kľúčové úlohy v médiách, politike, biznise, športe a zábave, aby tak vyjadrili svoje pocity o tom, čomu by sa podľa nich mali venovať svetoví lídri, a stanú sa hlasom podpory pre milióny svojich súkmeňovcov, ktorí čelia vyhliadkam menej sľubnej budúcnosti.

„Svetový deň detí je o tom, aby ste nás počúvali a aby ste nám dali možnosť vyjadriť sa o našej budúcnosti. A náš odkaz je jasný: Musíme sa postaviť sami za seba a keď sa tak stane, svet musí našim slovám načúvať,“ povedal Jaden Michael, 14-ročný aktivista a obhajca detských práv UNICEF.