Na bývanie dávame vyše 300 eur mesačne. Nesplácaním sú ohrození najmä slobodní rodičia

Priemerná slovenská domácnosť minie mesačne z rodinného rozpočtu približne 330 eur na bývanie. Ide o štvrtinu z celkových výdavkov. V tejto sume však nie je zarátaná splátka hypotéky. Najviac dávajú na bývanie z celkového disponibilného príjmu ľudia v produktívnom veku, a to až takmer 40 % z ich celkových nákladov na život. Veľkú záťaž v rámci výdavkov na bývanie pociťujú najmä slobodní rodičia s maloletým dieťaťom/deťmi. Podľa Európskeho štatistického úradu Eurostat má až tretina týchto domácnosti problémy s platením nájmu či hypotéky.

 

„Za posledných desať rokov sa čisté mesačné príjmy domácností zvýšili o tretinu, zároveň sa však o takmer rovnaké percento zvýšili aj výdavky, najmä na spomínané bývanie. Problém majú najmä ľudia, ktorých mesačné príjmy sú pod tzv. hranicou chudoby, teda do 406 eur mesačne pre jednočlennú domácnosť. V prípade domácnosti s 2 dospelými a 2 deťmi do 14 rokov je stanovená hranica 853 eur mesačne. Títo ľudia majú častokrát nedoplatky spojené s hypotékou alebo nájomným, úhradou za energie alebo splácaním nákupov na splátky a iných pôžičiek,“ povedala Lenka Buchláková, ekonomická analytička FinGO.sk.

Samostatnou kategóriou sú ľudia nad 65 rokov, ktorým sa za posledných 10 rokov najvýraznejšie zvýšili výdavky na bývanie. Spolu s potravinami na nej dávajú až dve tretiny z celkových príjmov domácnosti. Ročné spotrebné výdavky domácnosti slovenských dôchodcov sú na úrovni 3833 eur. Dôchodcovia minú ročne na bývanie 1053 eur, čo je najviac zo všetkých sledovaných skupín obyvateľstva.

Osamelí rodič s dieťaťom/deťmi minie mesačne na bývanie 33 % z celkových výdavkov, pričom ak je pod hranicou chudoby, jeho celkové náklady mu uberú z rozpočtu až takmer 45 %.  Podľa Eurostatu sa výdavky na bývanie v tomto prípade šplhajú v priemere na takmer 380 eur mesačne.

Navyše na Slovensku máme problem s tým, že v preľudnenom bývaní nízkej kvality býva u nás 14,3 % ľudí žujúcich pod hranicou rizika chudoby, kde je veľká skupina osamelých rodičov. Ponuka cenovo dostupného nájomného bývania s regulovaným nájmom je jedna z najnižších v rámci EÚ. Na Slovensku v takomto bývaní žije iba 1,5 % populácie, výrazne menej ako priemer únie,” doplnila Buchláková.