Prieskum ukazuje, že vzťahy medzi susedmi sú pre Slovákov rovnako dôležité ako kvalita škôl

V apríli zrealizovala značka Opavia na Slovensku prieskum vnímania susedských vzťahov a ich vplyvu na život. Ako Slováci vnímajú svoje vzťahy so susedmi a ako sú pre nich tieto vzťahy dôležité? Z výsledkov prieskumu vyplynulo, že viac ako tretina všetkých opýtaných sa so svojimi susedmi pozná osobne a má s nimi dobré vzťahy. Takmer polovica (46 percent) pozná svojich susedov iba zbežne. Pozitívnym zistením je, že až 90 percent respondentov potvrdilo, že je možné zlepšiť vzťahy so susedmi spoločnými aktivitami.

 

Väčšie mesto, väčšia anonymita medzi susedmi
Výsledky prieskumu potvrdzujú, že s veľkosťou mesta rastie  anonymita medzi susedmi. Až 61 percent účastníkov prieskumu z veľkých miest (mestá, kde je počet obyvateľov vyšší ako 20 000)  pozná svojich susedov len zbežne. Oproti tomu v menších mestách a obciach, v ktorých počet obyvateľov nepresahuje 5 000, sú si susedia bližší. V malých mestách svojich susedov veľmi dobre pozná až polovica opýtaných.

V rámci krajov Slovenska majú najlepšie vzťahy so susedmi obyvatelia Prešovského kraja
Výrazné rozdiely v susedských vzťahoch sa ukázali  medzi jednotlivými regiónmi Slovenska. V Bratislavskom kraji až 30 percent respondentov uvádza, že svojich susedov pozná len z videnia. Opakom je Prešovský kraj, kde takto odpovedalo len necelých sedem percent opýtaných.

Až 40 percent respondentov z Prešovského kraja deklarovalo, že svojich susedov pozná osobne a má s nimi priateľský vzťah. Je to najvyššie číslo spomedzi všetkých krajov Slovenska.

Viac ako štyri pätiny (86 percent) opýtaných vo všetkých krajoch sa zhodli, že by im k zlepšeniu vzťahov pomohli spoločné aktivity ako napríklad vhodne zariadený dvor, detské ihrisko či klubovňa.

Susedské vzťahy sú rovnako dôležité ako kvalitné školy a dostupné obchody
V životoch Slovákov hrajú vzťahy so susedmi veľmi dôležitú úlohu. Pre 85 percent opýtaných sú dobré vzťahy so susedmi rovnako dôležité ako dostupnosť obchodov, kvalita škôl či blízkosť športovísk a prírody. Viac ako polovica respondentov je ochotná urobiť proaktívny krok k zlepšeniu svojich vzťahov so susedmi. Napríklad ponúknuť pomoc alebo sa postarať o čistotu bytového domu.

Zdroj: Elena B.