Spoločnosť ŠKODA AUTO Slovensko prijala balík opatrení na podporu svojich autorizovaných partnerov

Spoločnosť ŠKODA AUTO Slovensko prijala rozsiahly balík opatrení na podporu svojich partnerov v aktuálnej situácii. Je to reakcia tak na rozhodnutie Úradu pre dohlaď nad zdravotnou starostlivosťou (ktoré obmedzilo fungovanie autorizovaných partnerov), ako aj dočasné zastavenie výroby v českých závodoch ŠKODA.

ŠKODA AUTO Slovensko sa rozhodla zamerať na nosné aktivity, ktoré musia v aktuálnej situácii fungovať (hlavne poskytovanie služieb servisov). Balík opatrení je zameraný na zmiernenie ekonomických dopadov na autorizovaných partnerov ŠKODA AUTO Slovensko.

Ako importér značky ŠKODA na Slovensku si uvedomujeme, aké enormné výzvy predstavuje aktuálna situácia vyvolaná koronavírusom pre našich partnerov ŠKODA,“ hovorí Marek Ružička, konateľ spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko a dodáva: „Preto sme sa obratom rozhodli prijať balík opatrení, ktorého úlohou je zmierniť ekonomické dopady na podnikanie našich autorizovaných partnerov a podporiť ich v týchto náročných časoch.“ 

Prijaté opatrenia majú za cieľ stlmiť finančné riziká v predajnej sieti, znížiť administratívnu náročnosť a stabilizovať rámcové podmienky pre podnikanie autorizovaných partnerov ŠKODA na Slovensku. K opatreniam patrí okrem iného dočasné predĺženie splatnosti za všetky vozidlá objednané predajcami u importéra, ktoré ešte neboli dodané. Zároveň sa dočasne pozastavila kontrola kvalitatívnych štandardov, rovnako ako aktivity v oblasti testovania servisov a tzv. „mystery shopping“. ŠKODA AUTO Slovensko rovnako prevádzkuje pre svojich autorizovaných partnerov tak školiace, ako poradenské služby, ktoré majú k dispozícii formou prezentácií a videí, či online. Rovnako pracuje na tom, aby bolo aktuálne zabezpečené aj zásobovanie originálnymi náhradnými dielmi.

V súlade s úpravami nariadenia Ústredného krízového štábu zo dňa 16. 3. 2020 už na druhý deň začala väčšina autorizovaných servisov značky ŠKODA poskytovať svoje služby. Rozsah služieb a čas, v ktorých sú dané služby poskytované, si individuálne stanovuje každý autorizovaný partner sám, na základe svojich možností a aktuálnej situácie.

ŠKODA AUTO Slovensko zastrešuje najširšiu sieť autorizovaných predajní a servisov u nás. Veľmi pozorne sleduje aktuálnu situáciu a je pripravená v prípade potreby podať svojim partnerom pomocnú ruku. „Máme najširšiu sieť autorizovaných predajní a servisov na Slovensku, čo je skutočne veľký záväzok. Aj preto neustále hľadáme možnosti a spôsoby, ako našim partnerom uľahčiť súčasnú situáciu. Plne rešpektujeme ich možnosti a kapacity. Verím, že spoločnými silami sa nám toto obdobie podarí prekonať,“ dodáva Marek Ružička.

Zdroj: ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o.