Tesco získalo Národnú cenu za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť

Zníženie množstva potravinového odpadu o 69 %, podpora tisícov lokálnych projektov či diverzita a inklúzia na pracovisku. Aj za tieto aktivity a komplexný prístup k udržateľnosti Tesco získalo ocenenie Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť na rok 2022. Cenu každoročne udeľuje Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

 

Tesco na Slovensku dlhodobo podniká zodpovedne, udržateľne a transparentne. „Veľmi náš teší, že spôsob nášho podnikania spolu so systematickými dlhoročnými aktivitami v oblasti podpory komunít, bojom za zníženie potravinového odpadu a pri znižovaní dosahov klimatických zmien, iniciatívami v oblasti diverzity a inklúzie a snahou vytvárať čo najlepšie podmienky na prácu a nakupovanie na Slovensku sú vnímané ako kvalitné a výnimočné. Sme hrdí na to, že Tesco na Slovensku už 26 rokov podáva pomocnú ruku, podporuje komunity, pomáha a vzdeláva v oblasti zodpovedného prístupu k potravinám. Byť oceneným finalistom súťaže Národná cena za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť je pre nás záväzkom nepoľaviť z nášho úsilia,“ hovorí Veronika Bush, riaditeľka komunikácie Tesca na Slovensku.

„Spoločenská zodpovednosť spolu s manažérstvom kvality vytvára predpoklad konkurencieschopnosti a pozitívneho vnímania organizácie zo strany vlastných zamestnancov, zákazníkov, partnerov a občanov v oblasti, v ktorej daná organizácia pôsobí. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky v súťaži pri kategórii spoločenská zodpovednosť sledoval uchopenie samotnou organizáciou, ale tiež jej vnímanie ako integrálnej súčasti riadenia, ako aj ďalšieho smerovania. Spoločnosť Tesco v súťaži preukázala systematické riadenie a hodnotenie uplatňovania spoločenskej zodpovednosti a právom sa stala oceneným finalistom tejto kategórie. Vedeniu spoločnosti a jej zamestnancom gratulujeme,“ hodnotí Tomáš Peták, podpredseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo vyzdvihol Tesco za jeho komplexný prístup k udržateľnosti a spoločenskej zodpovednosti. Hodnotitelia vyzdvihli líderstvo reťazca v boji proti plytvaniu potravinami, ambiciózne záväzky smerom k uhlíkovej neutralite, využívanie obnoviteľných zdrojov energie či kvalitu  spolupráce s dodávateľmi vrátane podpory lokálnych výrobcov. Okrem toho tiež úrad ocenil aktivity Tesca v oblasti diverzity a inklúzie,  programy na podporu lokálnych komunít a transparentnosť, s akou reťazec komunikuje svoje aktivity.

Kľúčovou témou, ktorej sa reťazec ako líder dlhodobo venuje, je znižovanie plytvania potravinami. Od roku 2016/2017 Tesco znížilo objem potravinového odpadu zo svojich prevádzok až o 69 percent.  Vďaka spolupráci s partnermi z neziskového sektora sa doteraz reťazcu podarilo  darovať nepredané potraviny ľuďom v núdzi, a to v objeme vyše 10 000 ton, čo predstavuje viac ako 21 miliónov porcií jedla. V boji proti plytvaniu motivuje aj ostatných – dnes už svoje údaje o potravinovom odpade publikuje aj 16 dodávateľov, pričom piati z nich už po tretíkrát. V snahe znížiť negatívny vplyv klimatických zmien si Tesco stanovilo ambiciózny cieľ – do roku 2035 dosiahnuť uhlíkovú neutralitu. Už teraz 100 % elektrickej energie v prevádzkach pochádza z obnoviteľných zdrojov.

Dlhoročným projektom, prostredníctvom ktorého Tesco pomáha komunitám naprieč celým Slovenskom, je aj grantový program  Vy rozhodujete, my pomáhame. Za 11 edícií programu Tesco rozdelilo viac ako 1,68 milióna eur medzi 2 079 projektov na celom Slovensku. Do 13. novembra tohto roka majú neziskové organizácie, obce, školy a škôlky možnosť prihlásiť sa do aktuálnej 12. edície programu.

Súčasťou podpory miestnych komunít sa v roku 2013 stala potravinová zbierka Tesca. Tento rok sa bude konať už jubilejný 10. ročník a opäť pomôže pred Vianocami vyzbierať potraviny pre ľudí v núdzi. Od jej spustenia bolo vyzbieraných 944 ton potravín a hygienických potrieb.

Srdcom podnikania v Tescu boli vždy ľudia, či už sú to kolegovia, zákazníci alebo dodávatelia. V máji v roku 2019 spoločnosť na Slovensku podpísala Chartu diverzity a zaviazala sa rozvíjať diverzitu a inklúziu. Odvtedy robí všetko pre vytvorenie kultúry založenej na otvorenosti, kde je každý vítaný a môže sa cítiť sám sebou bez strachu z odsudzovania. V novembri 2022 vychádza už druhá správa o diverzite a inklúzii, kde Tesco opäť prináša zaujímavý súhrn informácií, ako sa mu darí v tejto oblasti, a predstavuje aj ďalšie plány do budúcnosti.

Aktivity reťazca Tesco na poli zodpovedného podnikania boli ocenené aj v minulom roku, keď sa Tesco stalo trojnásobným laureátom ocenení Via Bona Slovakia. Reťazec získal ocenenie Zodpovedná veľká firma, Výnimočný zamestnávateľ a aj Cenu verejnosti.

S cieľom transparentne a komplexne komunikovať svoje úspechy v oblasti zodpovedného podnikania každoročne Tesco zverejňuje Správu o napĺňaní stratégie spoločenskej zodpovednosti na Slovensku.

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR je koordinátorom štátnej politiky kvality. Od roku 2014 organizuje súťaž Národná cena SR za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť. Na Slovensku je súťaž jednou z hlavných aktivít Národného programu kvality SR na roky 2022 – 2026. Cieľom súťaže je oceniť najúspešnejšie organizácie a firmy, ktoré v priebehu roka prešli celkovým hodnotením podľa európsky uznávaných kritérií a preukázali výborné výsledky a inovatívne manažérske prístupy.

Ďalšie informácie o aktivitách o zodpovednom a udržateľnom podnikaní Tesca na Slovensku nájdete na https://corporate.tesco.sk/strategia-udrzatelnosti/

Zdroj: Katarína Š.