Tornádo je v Allianz kryté už v základnom balíku majetkového poistenia

Tornádo, ktoré sa v piatok podvečer prehnalo Južnou Moravou, si vyžiadalo ľudské životy, množstvo zranených a zanechalo aj masívne škody na majetku. Desiatky ľudí prišli o strechu nad hlavou. Výskyt tornád, ktoré sú v našich zemepisných šírkach pomerne nezvyklé, vyvolalo množstvo otázok ohľadom poistného krytia majetku voči tomuto živlu.

 

Ako je to teda s poistením majetku voči tornádu. Kryje ho bežná poistka domu či bytu?

V Allianz – Slovenskej poisťovni je tornádo automaticky kryté už v základnom balíku majetkového poistenia Môj domov, spolu s ostatnými živlami. Nie je teda potrebné si ho špeciálne pripoisťovať.
Zároveň nie je dôležité, či išlo o tornádo, víchricu alebo silný vietor. V zmysle poistenia sú kryté škody, ktoré spôsobilo prúdenie vzduchu rýchlosťou aspoň 75 km/hodinu.  

Pokiaľ sa domácnosť stala neobývateľnou, v rámci poistenia majú poistení nárok aj na náhradné ubytovanie poskytované po dobu nevyhnutnú na uvedenie domácnosti do pôvodného stavu, a to v sume nákladov do 50 eur/deň po dobu maximálne 90 dní. V rámci poistenia nehnuteľnosti a domácnosti je kryté aj odstránenie, vyčistenie a vysušenie poistených vecí a stavebných súčastí, vrátane strhnutia poškodených častí a odvoz
sutiny a zvyškov na najbližšiu skládku a ich likvidácia, a to nad rámec poistnej sumy do výšky 20 % z celkovej poistnej sumy.

Viac informácií o poistnom krytí majetku nájdete na: Allianz (allianzsp.sk)