Pre 72 % mladých je šport dôležitý, ale bránia im v ňom mnohé prekážky, ukázala štúdia Allianz a MOV

Medzinárodný olympijský výbor (MOV) a skupina Allianz, celosvetový olympijský a paralympijský poisťovací partner, zverejnili výsledky globálneho prieskumu zameraného na športové aktivity mladých. Podľa neho až 72 % mladých ľudí si myslí, že šport je dôležitý. Viac ako 90 % rodičov si uvedomuje benefity športovania a chcú, aby ich dieťa športovalo a zlepšilo si svoje fyzické a duševné zdravie. Podľa prieskumu však mladí zároveň priznávajú, že sú menej aktívni v dôsledku množstva každodenných prekážok a globálnych problémov, ako sú životné náklady (37 %), pretrvávajúci vplyv Covid-19 (34 % ), zmena klímy (30 %).

 

Pri príležitosti tohtoročného Medzinárodného dňa mládeže (12. august) štúdia skúmala súčasnú úroveň angažovanosti a motivácie mladých ľudí vo vzťahu ku komunitnému športu a fyzickej aktivite, ale aj vplyv globálnych makroproblémov na príležitosti pre mladých ľudí využívať šport a s ním spojené benefity v oblasti zdravia a pohody, vzdelávania a zamestnania. Prieskum podporuje záväzok MOV a Allianz posilniť úlohu športu v spoločnosti s cieľom vytvoriť zdravšie prostredie pre mladých ľudí na celom svete. Má za cieľ tiež ovplyvniť stratégiu a rozvoj naprieč vládami, biznisom, neziskovým sektorom a širším olympijským hnutím.

 

Prieskum o pozitívnom vplyve športu na mladých priniesol viacero kľúčových zistení:

  • Viac ako polovica (55 %) mladých uviedla, že si školu užili viac v deň, keď mali nejakú fyzická aktivitu,
  • mladí, ktorí športujú aspoň raz týždenne, majú lepšiu náladu a zdravšie sebavedomie ako tí, ktorí športujú len raz za mesiac,
  • menej ako 20 % mladých je fyzicky aktívnych 5 a viac hodín týždenne,
  • viacero denno-denných bariér bráni mladým byť viac aktívni, napríklad ďalšie povinnosti (67 %), obavy športovať s niekým, koho nepoznajú (53 %), nechuť športovať sám (50 %), obava z posudzovania (49 %), obava, že nie sú dostatočne fit (49 %),
  • globálne výzvy takisto prispeli k poklesu fyzickej aktivity mladých, najmä nárast životných nákladov (37 %), následky Covid-19 (34 %), zmeny klímy, napríklad väčšie teplo, vlhkosť či nedostatok vody (30 %).

Programom MoveNow chce Allianz uľahčiť prístup a dať príležitosti mladým, aby zostali aktívni. Vďaka nemu sa viac ako 10 000 detí a mladých ľudí zúčastnilo globálnych a lokálnych iniciatív, ako sú športové tábory, digitálne školenia a kluby, hackathon a ďalšie, pričom ďalšie aktivity sú naplánované až do olympijských a paralympijských hier v Paríži 2024. Minulý rok sa uskutočnilo 10 táborov MoveNow, ktorých sa zúčastnilo viac ako 7 000 detí.

Celú štúdiu si môžete pozrieť tu: