Rozdelenie kontroliek v aute podľa farieb

Kontrolky na prístrojovej doske sú základným spôsobom „komunikácie“ auta s vodičom. Niektoré majú len informatívnu funkciu a niektoré môžu signalizovať vážny problém. Na základe toho sa rozdeľujú do viacerých skupín podľa farieb. Ktoré sú to?

 

Červené kontrolky

Začneme tými najvážnejšími, červenými kontrolkami. Tie signalizujú vážny problém, ktorý môže zapríčiniť veľké poškodenie vozidla alebo ohroziť bezpečnosť posádky. Ak sa vám na prístrojovej doske rozsvieti takáto kontrolka, je potrebné na prvom vhodnom mieste odstaviť auto a problém vyriešiť, prípadne nechať auto odtiahnuť do servisu, ak nie je možné riešiť problém na mieste.

Do tejto kategórie radíme napríklad kontrolku airbagu, ktorá signalizuje chybu v airbagovom systéme. Takáto chyba môže spôsobiť, že pri nehode airbagy nevystrelia alebo môžu vystreliť samovoľne. Preto takýto problém radíme medzi tie, pri ktorých je nutné čo najskôr prerušiť jazdu. Táto kontrolka svieti aj po nehode, keď sa stáva airbagová jednotka nefunkčnou a okrem ostatných potrebných opráv na vozidle je potrebné vykonať aj odbornú reaktiváciu airbagu.

 

Žlté/oranžové kontrolky

Aj žlté/oranžové kontrolky signalizujú chyby, ale nie tak vážne ako v prípade červených kontroliek. Samozrejme, netreba ich brať na ľahkú váhu a bude potrebné vzniknutý problém riešiť, ale nie je nutné okamžite odstaviť auto.

Dobrým príkladom je kontrolka, ktorá signalizuje chybu systému ABS. Vozidlo tým pádom funguje bez tohto systému a je tak potrebné dávať pozor na prudké brzdenie, ktoré by mohlo spôsobiť zablokovanie kolies a šmyk. Jazda je však so zvýšenou opatrnosťou možná. Ale opravu ABS, prípadne opravu EBS (ak ide o ťažké úžitkové vozidlo) alebo ďalších obdobných systémov netreba odkladať.

 

Zelené, modré a biele kontrolky 

Do poslednej skupiny sme zhrnuli všetky farby kontroliek, ktoré slúžia najmä na informovanie o tom, aké rôzne systémy a ďalšie veci sú v aute zapnuté. To, že svietia, je tak normálne a nesignalizuje to žiadnu poruchu.

Najpočetnejšie z tejto skupiny sú zelené kontrolky, ktorých typickým zástupcom je kontrolka signalizujúca zapnuté stretávacie svetlá. Modrá farba sa v minulosti používala výlučne na signalizáciu zapnutých diaľkových svetiel, ale v súčasnosti sa používa aj v iných prípadoch.

Biele kontrolky kedysi neexistovali, ale keďže moderné autá majú čoraz väčší počet rôznych systémov, pribúdajú aj kontrolky tejto farby. Ako príklad môžeme uviesť signalizáciu nízkej vonkajšej teploty.

Zdroj: Marek L.
Autor foto: uflypro / Stock.adobe.com